info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 105
เมื่อวาน 378
เดือนนี้ 4,072
เดือนที่แล้ว 9,952
ทั้งหมด 43,502

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจำปี-2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2563
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2560
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview78

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2559
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ