องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
folder ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
find_in_page ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจำปี-2564
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254
insert_drive_file คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview260
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview270

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2563
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview539
insert_drive_file คำแถลง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview281

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
insert_drive_file คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280
insert_drive_file คำแถลง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2560
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview274
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview286
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview284
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview268
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview270

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2559


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ