องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64 |
photo ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผ่นพับการดำเนินคุ้มครองสวัสดิภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 20 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ