messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4,ครั้งที่ 5 (ตามลำดับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4,ครั้งที่ 5 (ตามลำดับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : Oss) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม วันอนมัยและสิ่งแวดล้อมไทย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22530 |
กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 20 (ทั้งหมด 202 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ