info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 119
เมื่อวาน 392
เดือนนี้ 4,086
เดือนที่แล้ว 9,966
ทั้งหมด 43,516

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประกาศการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15,ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 457 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 71 |
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ