info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เดือนนี้ 9,073
เดือนที่แล้ว 15,657
ทั้งหมด 61,512

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สำหรับปีส poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31 |
photo มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105 |
photo ประกาศการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15,ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 76 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ