องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศอายุการใช้งานของสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม วันอนมัยและสิ่งแวดล้อมไทย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3477 |
photo กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430 |
insert_drive_file ขอขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-17 สายทางก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ใบสมัครนางนพมาศ ประกวดกระทง การแข่งเรือและมวยทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
find_in_page เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง แข่งเรือและมวยทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ งานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดและการแข่งขันโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ