messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 52-18 สายทางรอบหนองพุงมัน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33 |
ขอขยายการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-17 สายทางก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.๕๒-๑๗ สายทางกุดปลาตอง(ถนนลาดยาง ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 85 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.๕๒-๑๓ สายทางทุ่งช้างถึงโนนสนาม หมู poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กุดเรือ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กุดเรือ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 100 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 198 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 258 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 235 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ