องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ผู้ชนะการประกวดราคากลาง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กุดเรือ (รอบที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 64 - มี.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 325 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 331 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 311 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 345 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 344 |
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 6 จากที่นา นางรัศมี ไชยทอง ถึงสามแยกห้วยพันตูด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405 |
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
photo โครงการก่อสร้างขยายเขตไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทุ่งเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่4 บ้านซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511 |
photo โครงการปรับปรุงและติดตั้งมุ้งลวดอาคาร ของศูนย์เด็กบ้านซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 588 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่3 บ้านหนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395 |
photo ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410 |
photo โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำจากจุดห้วยลำซอมร่องน้ำ – หนองหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ