info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195
play_arrow ผู้ชนะการประกวดราคากลาง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กุดเรือ (รอบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสท
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 64 - มี.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 6 จากที่นา นางรัศมี ไชยทอง ถึงสามแยกห้วยพันตูด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่4 บ้านซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo โครงการก่อสร้างขยายเขตไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทุ่งเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
photo โครงการปรับปรุงและติดตั้งมุ้งลวดอาคาร ของศูนย์เด็กบ้านซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่3 บ้านหนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
photo ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (วาตภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำจากจุดห้วยลำซอมร่องน้ำ – หนองหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนมือหมุนพวงมาลัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843