messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-18 สายทางรอบหนองพุงมัน หมู่ที่ 1 บ้านก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-17 สายทางกุดปลาตอง (ถนนลาดยาง 2214)ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๕๒-๑๓ สายทางทุ่งช้างถึ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงกาารก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 268 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ -บ้านโนนงาม(ตำบลก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 332 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่าและใหม่ ศพด.ซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 356 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ศพด.ทุ่งเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 369 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนขมุก หมู่ 1- ทุ่งช้าง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 430 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ - พานทอง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 437 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 379 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 393 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 350 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 345 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 371 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 350 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 380 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปา บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 377 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 407 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูงรังบ้านทุ่งช้าง ข้างบ้านนายเสมียน ปราบจันดี ถึงเส้นแบ่งเขตทุ่งช้างโนน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 384 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ