องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ราคากลาง
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. ๕๒-๑๓ สายทางทุ่งช้างถึ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงกาารก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ -บ้านโนนงาม(ตำบลก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่าและใหม่ ศพด.ซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ศพด.ทุ่งเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนขมุก หมู่ 1- ทุ่งช้าง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 373 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ - พานทอง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 383 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 337 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 338 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 303 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 311 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 312 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 337 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปา บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 367 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูงรังบ้านทุ่งช้าง ข้างบ้านนายเสมียน ปราบจันดี ถึงเส้นแบ่งเขตทุ่งช้างโนน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 343 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 332 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ