messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22145 |
กระบวนงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. (ปี 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ