messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษาฯ
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(นางสาววัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางแหวน สุขแสน)
ครู รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.2
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.2
ว่าง
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ