องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษาฯ
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.2
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.2
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ