องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการดูแลสุขภาพแก่คนพิการที่ถูกต้องและเหมาะสม และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้พิการหรือผู้ดูแล ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ