messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ชําระภาษีป้าย ถึงวันไหนครับ (26 เมษายน 2565) สมหมาย สิมาทอง สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
ช่วงพักเที่ยงบริการรับชำระภาษีไหมคับ (12 เมษายน 2565) นายธวัชชัย บุดดาวงษ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) ค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ