ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : Q93EzFqTue45340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2564 เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ หนองน้ำสาธารณะ (หนองผืือ) บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามไฟลืแนบ