ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มีที่เท้าแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง