ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (หัวฉีดด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง