ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพานทอง - ห้วยลำซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง