ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา (เครื่องปริ้นเตอร์ 416-58-0035) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง