ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ จากสามแยกป่าปาล์มที่นา นายสอน ปัญญาวัน ถึงที่นา นางยุ่น ธิยาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง