ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเรือ จากโค้งหนองผือ ถึงลำห้วยซอม (ท่าช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง