ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดปลาตอง บริเวณร่องน้ำถนนลูกรังสายกุดปลาตองถึงบ้านซำงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง