ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ สายทางโนนขมุก ถึงสามแยกห้วยพันตูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง