ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน / โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง