ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศห้อง อปพร. ( 420-55-0011 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง