ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง