ชื่อเรื่อง : จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.กุดเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง