ชื่อเรื่อง : จ้างขบวนฟ้อนรำ ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวด สมโภชนน์ศาลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง