ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ สายทางรอบวัดป่าซำงู-หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง