ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ (วางระบบท่อจ่ายน้ำใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง