ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงบ้านกุดแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง