ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายบุญมี บุดดาเพศ ถึงถนนเส้นแบ่งเขตบ้านโนนสนามตำบลนาเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง