ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสุบิน คำภาคต ถึงแยกบ้านนายมงคล ปาคำทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง