ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง