ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลกุดเรือ(เดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง