ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง