ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ / ของรางวัล ตามโครงการจัดกงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง