ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.52-13 สายทางทุ่งช้างถึงโนนสนาม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งช้าง ตำบลกุดเรือ