ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างทางเดิน,วิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองพุงมัน หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง