ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านกุดแก จากบ้านนายศุภลักษณ์ คำใส ถึง บ้านนายวิจารณ์ กัญญาสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง