ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ / ไม้สต๊าป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง