ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำงานสำนักปลัด / เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง