ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง