ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง