ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน พร้อมกระจก และ เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง