ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น( น้ำมันเครื่องสุญญากาศ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง