messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder_open ประจำปี พ.ศ.2567
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder_open ประจำปี พ.ศ.2566
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
find_in_page จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

play_arrow มกราคม - ธันวาคม 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

play_arrow พฤศจิกายน - ธํนวาคม 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

play_arrow กันยายน-2564
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลกุดเรือที่กักตัวจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานะงชาติไทย 28 กันยายน (THAI NATIONAL FLAG DAY) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191

play_arrow กรกฎาคม-2564
play_arrow เมษายน -2564
จัดกิจกรรมทำความสะอาด ( BIG CLEANING DAY) ภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160

play_arrow มิถุนายน -2564
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเผยแพร่ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview451
การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157

play_arrow กุมภาพันธ์-2564
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276

play_arrow มีนาคม-2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview262
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview207
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview227

play_arrow ตุลาคม - 2563
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview267

play_arrow กันยายน-2563
play_arrow กรกฎาคม-2563
โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277

play_arrow เมษายน - 2563
play_arrow กุมภาพันธ์ - 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview314

play_arrow มีนาคม - 2563

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ