info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 63
เมื่อวาน 217
เดือนนี้ 3,857
เดือนที่แล้ว 10,329
ทั้งหมด 44,551

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัด อบต.กุดเรือ
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัด อบต.กุดเรือ
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัด อบต.กุดเรือ
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัด อบต.กุดเรือ
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรำไพ พูลสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวรำไพ พูลสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ