messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
verified_user ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติ ตำบลกุดเรือ เป็นสภาตำบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายสรวง โคตรสาลี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี นายประเวช เจโคกกรวด ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ปัจจุบัน นายสำลี พามาเนตร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และนายชาริน จินดาศรี ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบัน

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ