info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 143
เมื่อวาน 488
เดือนนี้ 4,054
เดือนที่แล้ว 10,271
ทั้งหมด 44,262

verified_user ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ประวัติ  

                 

 

ตำบลกุดเรือ เป็นสภาตำบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายสรวง โคตรสาลี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี นายประเวช เจโคกกรวด ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ปัจจุบัน นายสำลี พามาเนตร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และนายชาริน จินดาศรี ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบัน

14 สิงหาคม 2562
ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ประวัติ  

                 

 

ตำบลกุดเรือ เป็นสภาตำบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายสรวง โคตรสาลี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี นายประเวช เจโคกกรวด ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ปัจจุบัน นายสำลี พามาเนตร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และนายชาริน จินดาศรี ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบัน

14 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ