messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567[1 พฤษภาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาารี ประจำปี 2567[3 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Qrganization Development (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[20 มีนาคม 2567]
ติดตามผลการดำเนินงานรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1[4 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[14 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[2 กุมภาพันธ์ 2567]
ขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [31 มกราคม 2567]
โครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[23 มกราคม 2567]
ขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [9 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[19 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 155 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ