info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 186
เดือนนี้ 9,134
เดือนที่แล้ว 15,718
ทั้งหมด 61,573

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม [22 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [9 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
ผู้โพส : admin
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ2563
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
กิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
กิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ