info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 222
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มอบอุปกรณ์วัสดุ ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลกุดเรือ [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม [22 เมษายน 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [9 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
ผู้โพส : admin
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ2563
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
1 - 10 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843