messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4,ครั้งที่ 5 (ตามลำดับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4,ครั้งที่ 5 (ตามลำดับ) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview99
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 52-18 สายทางรอบหนองพุงมัน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview51

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview422
รายงานตามงานและงบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview395

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview34
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview103
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ