info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 195 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7