info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843