messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
find_in_page สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน มกราคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน มกราคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือน ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E - Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ