องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) ข้อ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) ข้อ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) ข้อ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (64-66) ข้อ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การลา มาสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานการสอน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 339 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 307 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ